Tekster for 9. klasse fysik-kemi

Teksterne herunder er fremstillet mellem 1990 og 2016 til undervisning i fysik/kemi og matematik på Sjælsøskolen.
Dokumenterne er ikke opdateret siden 2016. Links er sidst opdateret januar 2021.

De fleste tekster på denne side er gemt som pdf-filer.
 

 

Links:

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

 
GC-data

 

Lys- og farvelære
 Farver og farveopfattelse - set med fysikkens øjne (Farvemixeren)
 Farvemixeren (program)
 
 
 Lys, farver, farveblanding
 
Elektricitet og magnetisme
 Skolens strømforsyninger
 Modstandsmåling
 Magnetforsøg
 Elektromagneter
 Elforsyning
 Transformator
 Forsøg med transformator
 Højspænding
 Elforbrug
 
 
 Højttaler
 Sådan virker elektromotoren
 

 Danmarks overordnede elnet
 Danmarks elforbrug her og nu
 Geotermisk kraftvarmeværk i Island
Kemi
 Atommodeller
 Ionforbindelser 
 Aluminiumsfremstilling
 
 
 
 Batterier
 Aluminiumsfremstilling ved elektrolyse (billeder)
 Hvordan laves aluminium (animeret beskrivelse fra Norsk Hydro)
 
Atom- og kernefysik
 Radioaktivitet, grundstofforvandlinger og kernespaltninger
 Radioaktivitet - øvelser
 Naturlig grundstofforvandling - Henfaldsserier
 Kernekraft - Udnyttelse af kernekraft til elfremstilling

 

 Radioaktivitet (NBI)
 Nuklidkort (NuDat)
 Om atomkraftværk på WikipediA - Se model at to reaktortyper
 Ringhals og Forsmark
 Oskarshamn
 

 Tom Lehrers sang om grundstofferne med animation (1959)

En optagelse af sangen fra en opførelse i København (1967)


En ny sang om grundstofferne
 


Tekster for 8. og 9. klasse matematik

 Afbetaling
 Regneark 1
 Regneark 2
 Regneark 3
 Perspektivtegning (retliniet projektion, isometri, perspektiv)
 Konstruktion af frontperspektiv og 2-punkts perspektiv
 Isometrisk papir
 Metrisk papir
 


Trigonometri

Trigonometri for 8. klasse
Trigonometri for 9. klasse
Trigonometri på lommeregneren

Facitliste til Trigonometri 8
Facitliste til Trigonometri 9