Geotermisk kraftvarmeværk i Nesjavellir

I højtemperaturområdet ved det vulkanske område Hengill -  20-30 km fra Reykjavik - har det geotermiske vand en temperatur på ca. 200°C, og her ligger det geotermiske krafvarmeværk Nesjavellir. Ud af 18 boringer er 13 i brug til produktion.
På grund af det rige indhold af gasser bruges vandet til opvarmning af ferskvand i varmevekslere og i seperatorer skilles dampen fra, så den kan udnyttes til at drive dampturbiner til elproduktion. Værket har en kapacitet på 300 MW varmt vand og 120 MW el. Det varme vand ledes i rørledninger til distribution i Reykjavik.
Læs mere om Nesjavellir...
 

Et kig ud over kraftvarmeværket  og det store felt med boringer
Dampen strømmer ud fra de mange boringer der går ned i 1000-2000 m dybde
Varmevekslere, seperatorer  og udblæsning af spild damp
En af dampturbinerne med elgenerator
Rørledning med varmt vand